İngilizce Dil ve Üniversite Eğitimi

Fransızca Dil Eğitimi

H A K K I M I Z D A
HAYRAT ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ

Millet olmayı ümmet olmak, ümmet olabilmeyi de kardeş olabilmekte gören gönüllü bir ekibiz. Çalışmalarımızla ülkemize gelen misafir öğrencilerimize iyi bir mihmandar olabilmeyi, aynı zamanda ülkemizden yurt dışına dil ve üniversite eğitimi için öğrenci göndermeyi hedeflemekteyiz.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bedenî, ruhî ve zihnî olarak donanımlı hâle gelmeleri için her türlü çalışmayı yapmak.

Ülkemize gelen on binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir.” düsturunu kendine rehber edinmiş fertler olarak ülkelerine uğurlayabilmek ve yine aynı şekilde ülkemizden öğrencilerimizin yurt dışı eğitimi alabilmeleri için gerekli danışma ve rehberlik hizmeti vermek. İslam coğrafyasının dört bir tarafına ulaşarak, “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! “ şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirebilmek.